Όροι Χρήσης

1. Το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons για Μη Εμπορική Χρήση (CC BY-NC). Εξαιρείται το υλικό που ανήκει στον δημόσιο τομέα (public domain) ή υπόκειται σε όρους χρήσης και περιορισμούς που προέρχονται από τρίτα μέρη και πηγές.

2. Για την παγκόσμια γεωγραφική κατανομή της διασποράς του ιού COVID – 19, χρησιμοποιούμε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το lab.imedd.org από πολλές και διαφορετικές πηγές( WHO, CDC, ECDC, NHC , DXY και άλλες) το πανεπιστήμιο John Hopkins (JHU). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον τρόπο συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων εδώ και να δείτε τα δεδομένα εδώ. Το website δεν έχει οιαδήποτε σχέση με το JHU αναφορικά με αυτά τα δεδομένα και τη χρήση τους.

3. Το υλικό υπόκειται στους όρους χρήση του JHU (https://coronavirus.jhu.edu/map-faq.html, https://coronavirus.jhu.edu/map.html και https://it.johnshopkins.edu/policies/privacystatement) και στους γενικούς όρους χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας.

4. Κανένας νομικός όρος ή τεχνολογικά μέτρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, δεν έχουν εφαρμοστεί ή μπορούν να εφαρμοστούν στο υλικό που χρησιμοποιείται.

5. Ανατρέξτε σε αυτόν τον σύνδεσμο σε σχέση με το υλικό το οποίο δεν είναι διαθέσιμο δημοσίως: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

6. Ανατρέξτε στην αποποίηση εγγυήσεων του JHU και του https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

7. Το υλικό που χρησιμοποιείται σε αυτή τη σελίδα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί εκτός εάν τηρούνται οι όροι, οι περιορισμοί και οι όροι άδειας χρήσης της άδειας Creative Commons (CC BY-NC) και των τρίτων πηγών.

8. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε εμπορικό ή ιατρικό σκοπό.

9. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας φέρει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και απαγορεύεται ρητά η χρήση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

10. Κανένα στοιχείο της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά τις επίσημες πηγές και ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω, παρακαλούμε επικονωνήστε μαζί μας.