Σχετικά με το covid19greece.com

H συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργήθηκε και συντηρείται από το pixelthis.gr. Αρχικά, δημοσιεύθηκε στις 07 Απριλίου 2020 και έκτοτε ανανεώνεται ημερησίως. Στηρίζεται στο ανοικτό αποθετήριο δεδομένων της lab.imedd.org  το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ. Σκοπός είναι η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για την εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 στην Ελλάδα, με τη χρήση ενός απλού, εύχρηστου website.

Η εφαρμογή παρουσιάζει τη γεωγραφική κατανομή των καταγεγραμμένων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας, ενώ αποτυπώνει συγκεντρωτικά τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Τα στοιχεία για τα καταγεγραμμένα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα και τα δεδομένα που αφορούν τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στη χώρα βασίζονται σε επίσημα στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται ημερησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η ομάδα του iMEdD Lab συγκεντρώνει τα στοιχεία αυτά και τα διατηρεί σε σύνολα δεδομένων (datasets), τα οποία είναι διαθέσιμα στο σχετικό αποθετήριο, στον λογαριασμό του iMEdD Lab στο GitHub.

Η πηγή των δεδομένων που απεικονίζονται στον παγκόσμιο χάρτη και στον πίνακα με την κατάταξη των χωρών, ανά αριθμό κρουσμάτων, αριθμό όσων έχουν αναρρώσει ή αριθμό θανάτων, είναι το Worldometer, το περιεχόμενο του οποίου υπόκειται σε όρους χρήσης. Στην εφαρμογή του iMEdD Lab, τα στοιχεία αυτά και οι ανάλογες οπτικοποιήσεις ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Η πηγή των ιστορικών παγκόσμιων δεδομένων που αναπαρίστανται στο γράφημα υπό τον τίτλο «Η Εξέλιξη των Κρουσμάτων στον Χρόνο» είναι το αποθετήριο του Johns Hopkins University στο GitHub. Στο συγκεκριμένο αποθετήριο, το εν λόγω Πανεπιστήμιο διαθέτει για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την ερευνητική ομάδα του. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων ενημερώνεται μία φορά την ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες για την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή του Johns Hopkins University, η οποία αρχικά δημοσιεύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2020, για την ανάπτυξή της και για τα δεδομένα που εκείνη χρησιμοποιεί μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Στον χάρτη της Ελλάδας, απεικονίζεται, για κάθε Νομό, ο συνολικός αριθμός καταγεγραμμένων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού: αυτός ο υπολογισμός γίνεται δευτερογενώς από το iMEdD Lab, λαμβάνοντας υπόψη τους απόλυτους αριθμούς καταγεγραμμένων κρουσμάτων που ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ ανά Νομό και τα δεδομένα για τον μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής του 2011, όπως παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η λεγόμενη «κανονικοποίηση των αριθμών» (δηλαδή, στην προκειμένη, η αποτύπωση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ανά 1.000.000 και ανά 100.000 πληθυσμού, στις χώρες του κόσμου και στους Νομούς της Ελλάδας αντίστοιχα) έχει επιλεγεί για δύο λόγους: αφενός, συνίσταται στην οπτικοποίηση δεδομένων σε χωροπληθή χάρτη (choropleth map), όπως είναι αυτός που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα. 'Ετσι, με αυτόν τον τρόπο, εξετάζεται ορθότερα το ζήτημα της εξάπλωσης του ιού ανά χώρα ή ανά Νομό, επιτρέποντας τη συγκριτική έκταση του προβλήματος βάσει των κατά τόπους πληθυσμών.

Ωστόσο, κατά την «ανάγνωση» κάθε ανάλογου χάρτη, κανείς χρειάζεται να έχει υπόψη του ότι, για παράδειγμα, όλες οι χώρες δεν είναι το ίδιο ενεργές όσον αφορά στους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξάγουν: Υπάρχουν χώρες που επιλέγουν να κάνουν τεστ μαζικά στον πληθυσμό και, επομένως, ανακοινώνουν περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Άλλες χώρες κάνουν στοχευμένα τεστ σε μικρότερα μερίδια του πληθυσμού, οπότε ενδεχομένως καταγράφουν αριθμό κρουσμάτων μικρότερο του πραγματικού. Άρα, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αποτύπωση της πραγματικής εξάπλωσης του ιού στην επικράτεια κάθε χώρας, ακόμη και μεταξύ κρατών με τον ίδιο πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό, η κανονικοποίηση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων με βάση τους εργαστηριακούς ελέγχους που κάθε χώρα έχει διεξαγάγει θα ήταν ακόμη πιο ενδεδειγμένη. Ωστόσο, ως στιγμής, τα σχετικά επίσημα δεδομένα δεν διατίθενται δημοσιευμένα για όλες τις χώρες.

Η εφαρμογή δεν περιέχει δεδομένα σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα των ασθενών, ούτε κανενός είδους άλλο δημογραφικό ή προσωπικό δεδομένο.

H παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και απαγορεύεται ρητά η χρήση της για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Οποιαδήποτε εμπορική ή ιατρική χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης, η ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία ιατρική καθοδήγηση. Κανένα στοιχείο της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά τις επίσημες πηγές και ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών αρχών. Για επίσημες ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Το covid19greece.com ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια των περιεχομένων της ιστοσελίδας καθώς και για οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.